2 Livsstil og risikofaktorer

0102_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapitlet skal du arbeide med følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne gjøre rede for sammenhenger mellom helse og livsstil 
  • Du skal kunne drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsen, både psykisk og fysisk

Nettressurser