5: Næringsstoffer i maten

0105__introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • du skal kunne sette sammen enkle måltider og vurdere energi- og næringsinnholdet i tråd med anbefalinger om et sunt kosthold fra helsemyndighetene

Se først

What nutrients do to our bodies

Nettressurser