7 Kroppens oppbygnings og overflate

0107_introbilde Getty Images / Thinkstock Dette kapittelet inneholder ressurser til følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner

Se først

What is skin?