8 Bevegelse

0108_introbilde Getty Images / Thinkstock Dette kapittelet inneholder ressurser som dekker følgende læreplanmål:

  • Du skal kunne forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner