9: Å bruke kroppen i hverdagen - ergonomi

0109_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger og gjøre rede for sammenhengen mellom ergonomi og helse.

Nettressurser