10: Transport i kroppen: respirasjon og sirkulasjon

0110_introbilde Getty Images / Thinkstock Dette kapittelet inneholder ressurser som dekker følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner

Stoffet om urinsystemet er ikke med i utgaven fra 2014. Du finner ressurser om dette organsystemet i menyen "Bakgrunnsstoff".