12: Hormonene i kroppen

475765283 Kapittel 12 (11) inneholder stoff som dekker følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvenser av svikt i vitale kroppsfunksjoner

Nervesystemet og sansene er tatt ut av boka fra 2014. Du finner ressurser om dette i menyen "Bakgrunnsstoff".