2 Sosial kompetanse og empati

0202_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapitlet dekkes følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er avhengige av tilbud i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
  • Du skal kunne gjøre rede for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
  • Du skal kunne gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i væremåten din.

Se først

Stian fjerner kroppspråket