3 Verdier, holdninger, mennskesyn og etikk

0203_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapitlet dekkes følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne gjøre rede for og gi eksempler på hva holdninger, verdier og menneskesyn er, med utgangspunkt i ulike psykologiske perspektiver.
  • Du skal kunne forklare hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemmaer.

Se først

Menneskeverd