5 Menneskers behov og utvikling

0205_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapitlet skal du arbeide med disse to kompetansemålene, med fokus på menneskers behov og utvikling og på mennesker i sorg og krise:

  • Du skal kunne kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå.
  • Du skal kunne grunngi og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå.

Se først

Babydans

Nettressurser