6 Samhandling med barn

0206_introbilde Getty Images / Thinkstock I dette kapitlet skal du arbeide med disse to kompetansemålene, med fokus på barn:

  • Du skal kunne kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå. 
  • Du skal kunne grunngi og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå.

Se først

Sykehusklovnene

Nettressurser