9 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

0209_introbilde Getty Images / Thinkstock I kapittel 9 skal du arbeide med disse to kompetansemålene, med fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne:

  • Du skal kunne kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå. 
  • Du skal kunne grunngi og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå.

Se først

Klesskifte