10 Livssyn, religion og kulturbakgrunn

0210_introbilde Getty Images / Thinkstock I kapittel 10 skal du arbeide med disse to kompetansemålene, med fokus på mennesker med forskjellig livssyn, religion og kulturbakgrunn:

  • Du skal kunne kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå. 
  • Du skal kunne grunngi og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå.

Se først

Vanskelig dialekt