1 Valg av yrke

0301_introbilde Getty Images / Thinkstock I kapittel 1 og 2 dekkes dette kompetansemålet:

  • Du skal kunne gjøre rede for hvorfor det er viktig med helhetlig og tverrfaglig samarbeid, og gi eksempler på yrkesgrupper som er med i slikt samarbeid.

Se først

Nettressurser