3 Profesjonalitet i yrkesutøvelsen

0303_introbilde Getty Images / Thinkstock Kapittel 3 dekker disse kompetansemålene:

  • Du skal kunne gjøre rede for kjennetegn på profesjonalitet i yrker innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
  • Du skal kunne diskutere og gi eksempler på service, etikk og omsorg i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.

Se først